Případ Blackpoolu

převzato z webu https://cles.org.uk/ — Přeložila Anna Mikulenková

 

Při návštěvě jsem se nemohl ubránit pocitu, že město – kdysi oblíbená prázdninová destinace jednoho z pěti Britů – se stalo pustinou, alespoň pokud jde o ekonomické a sociální příležitosti.  Exploze levných letů do Evropy zpustošila blackpoolský turistický průmysl a na něm spostavenou ekonomiku  (a totéž se přihodilo i jiným pobřežním městům napříč celou zemí). Výsledná chudoba plodí a přitahuje řadu sociálních problémů, od drogové závislosti po zločin.

Role vlády

Vláda sice projevuje obavy, ale jedná málo. Politiky centrální vlády, které se týkají této aglomerace, vedly ke vzniku „superhvězdných měst“ jako Manchester, v nichž panuje vyšší produktivita práce, ale také vyšší životní náklady (které často převáží vyšší výdělky obyvatel).  Toto vše vede k rostoucí nerovnováze mezi několika superhvězdnými městy a jejich centry a „zapomenutými místy“, která trpí stále větším nedostatkem.

V časech před vzestupem sociálního státu by méně mobilní obyvatelé těchto chudých a znevýhodněných „zapomenutých krajů“ čelili obtížné volbě mezi stěhováním za prací a nouzí. Sociální stát můžeme chápat nejen jako politickou instituci mající za cíl mírnit nejbrutálnější projevy kapitalismu, ale také jako orgán, který lapil lidi v oblastech s nízkými životními náklady, protože i zde zaručuje přežití.

Jaká politika pomůže?

Podle ekonomické teorie by se pracující z méně produktivních částí země měli přestěhovat do těch produktivnějších. Vláda by jejich odchod mohla podpořit legislativními prostředky. Stěhování za prací ovšem znamená přetnutí sociálních vazeb s přáteli a rodinou. A i kdyź už se lidé k tomuto kroku odhodlají, bydlení v superhvězdných městech je stále nedostupnější.

Vlády by se měly soustředit na rozvoj silných, odolných ekonomik všude tam, kde lidé právě žijí, a ne je nutit k volbě mezi prací a jinými sociálními vazbami. Blízkost rodiny bude s postupem času stále významnější, protože populace stárne a každému se zvyšuje pravděpodobnost, že se bude muset starat se o zestárlé příbuzné.

Nemůžeme očekávat, že situaci zanedbaných regionů zlepší iluzorní prokapávání bohatství. Podpora superhvězdných měst jen dále prohloubí nerovnosti mezi regiony. Vláda by se ve svém přístupu k ekonomickému rozvoji měla zaměřit spíše na místní okolnosti než na jednotlivce, kterým (přidělením další sociální pomoci, reformou pracovního trhu) pomáhá z chudoby.

CLES ukázal, jak lze pomocí „kotevních institucí“ lokálně kumulovat bohatství, což vede ke zvýšení útraty (a následně zaměstnanosti a společenského prospěchu). Tento proces přitom nevyžaduje žádné nové výdaje ani legislativu. V průběhu příštích měsíců bude CELES hodnotit efektivitu Council´s Transience Project, který je zaměřen na podporu přehlížených a zranitelných obyvatel, kteří žijí v mnoha sdílených domácnostech mimo záchytnou síť sociálních služeb.

Vzhledem k oslabení libry a následnému zdražení zahraničních zájezdů po volbě pro brexit by Blackpool možná mohl profitovat z Britů, kteří budou mít zájem o dostupnou dovolenou u moře. Pokud ovšem někdy máme znovu „mít věc pod kontrolou“, politici musí plně docenit význam místa, a  zaměřit se na komunitně ukotvenou rozvojovou ekonomickou politiku, která bude řešit problém nerovnosti mezi regiony.

Posted by Andrej Bóna

Napsat komentář